oferta medyczna

Zakres badań w gabinecie okulistycznym

 • badanie ostrości wzroku
 • dobór szkieł okularowych
 • komputerowe badanie refrakcji oka
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową
 • tonometria konturowa Pascala (jedyny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego uwzględniający wahania związane z ciśnieniem tętniczym krwi)
 • pachymetria (pomiar grubości rogówki-czynnika wpływającego na wartości pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego)
 • komputerowe badanie pola widzenia (perymetrem Humphrey-Zeiss)
 • badanie ultrasonograficzne gałki ocznej (w projekcji A i B)
 • badanie dna oka w soczewkach Volk , wzierniku Fisona oraz gonioskopia – badania niezbędne do stwierdzenia zmian zwyrodnieniowych obwodowej siatkówki.
 • egzoftalmometria – pomiar wytrzeszczu u pacjentów , zwłaszcza z orbitopatią endokrynną w przebiegu nadczynności tarczycy.
 • prowadzenie pacjentów z jaskrą
 • opieka okulistyczna nad pacjentami z cukrzycą
 • opieka nad pacjentami ze zwyrodnieniem siatkówki związanym z wiekiem
 • badania obrazowe: angiografia fluoresceinowa, optyczna koherentna tomografia (OCT) oraz Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia (S-OCT) – badania te są wykonywane w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia”
 • kwalifikacja chorych do zabiegów okulistycznych (usunięcia zaćmy, przeciwjaskrowych, odwarstwienia siatkówki, laseroterapii, terapii anty-VEGF, witrektomii)


Zabiegi okulistyczne


Wszystkie opisane zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia”. Zabiegi wykonywane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prywatnie.

 • Fakoemulsyfikacja zaćmy i wszczepienie sztucznej zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg polegający na rozbiciu ultradźwiękami zmętniałej soczewki i wszczepieniu dotorebkowo soczewki sztucznej)
 • Trabekulektomia (zabieg przeciwjaskrowy, polegający na chirurgicznym utworzeniu przetoki umożliwiającej odpływ cieczy wodnistej z wnętrza gałki ocznej i obniżającego w ten sposób ciśnienie wewnątrzgałkowe)
 • zabiegi wgłabiające w przypadku odwarstwienia siatkówki- opasanie lub przyszycie plomby natwardówkowej – klasyczne metody leczenia odwarstwienia siatkówki, prowadzące do jej przyłożenia
 • witrektomia – chirurgiczne wycięcie ciała szklistego – metoda z wyboru w leczeniu wylewów krwi do ciała szklistego, powikłanego odwarstwienia siatkówki, otworów w plamce, błon nasiatkówkowych i innych schorzeń ciała szklistego i siatkówki
 • drobne zabiegi okulistyczne (usunięcie gradówek, brodawek, cyst ,plastyka powiek)
 • zabiegi laserowe (laserem diodowym: w retinopatii cukrzycowej i innych schorzeniach siatkówki)

Twój zaufany okulista

Krzysztof Dzięgielewski

nasi partnerzy